1 mrt. 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 199In de kijker:

* Kinderartsen turven
* Prikkeltjes
* Industriële lobby
* Wetskennis
* Dus toch
* Placebo-effect
* Lupineverbod?
* Privacy in de praktijk
* De vliegenmepper
* Dodelijke farma (8)
* Even stilstaan

------------------------------------------------------------------------------
Kinderartsen turven

Kinderartsen brengen sinds een jaar systematisch bijwerkingen in kaart die kinderen oplopen door alternatieve behandelingen. Dit gebeurt via het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK) waarin bijvoorbeeld ook alcoholintoxicatie wordt bijgehouden. In 2015 werden negen meldingen gedaan.

In NRC Handelsblad beschrijven initiatiefnemers en kinderartsen Arine Vlieger van het Sint Antonius Ziekenhuis en Jan Peter Rake van het Martini Ziekenhuis twee van de negen ernstige incidenten die zijn gerapporteerd. Een kind met eczeem kreeg Chinese kruiden die tot een bijnierinsufficiëntie leidden en een baby werd zo gemasseerd door een osteopaat dat een deel van het gezicht verlamd raakte.

De inventarisatie wordt nog twee jaar voortgezet. Kinderartsen krijgen maandelijks een mail met het verzoek hun meldingen door te geven aan het NSCK. De initiatiefnemers zoeken nu andere partijen die schade door alternatieve zorg bij kinderen kunnen helpen voorkomen. Zo was Vlieger deze week bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor overleg.

Vlieger: ‘Sommige incidenten zijn zo ernstig dat de IGZ er wellicht mee aan de slag moet. Dat we ouders moeten gaan waarschuwen, is duidelijk. En preventieve zorg ligt ook bij de jeugdgezondheidszorg, dus ook met hen willen we gaan praten zodat we gezamenlijk kunnen optrekken om ouders van adequate informatie te voorzien.’


Noot: dezelfde Jan Peter Rake die in 2013 in de media zijn standpunt ventileerde: 'Er moet een wettelijk verbod komen op alternatieve behandelwijzen bij kinderen onder de 12 jaar. Het is te riskant dat kinderen worden behandeld met therapieën waarvan niet wetenschappelijk is aangetoond dat ze werken'.

--------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Tegenstrijdig: Gezondheid voorop voor snoepgoed, maar niet voor via vaccins ingespoten (schadelijke) stoffen? Vorige week volop in het nieuws: Mars Belgium wil geen risico lopen en roept uit voorzorg repen van Snickers, Mars, Milky Way mini en Celebrations terug. Bepaalde repen bevatten MOGELIJK stukjes plastic. Fabrikant: "Met deze recall willen wij voorkomen dat consumenten een van de bovengenoemde producten consumeren''. Vreemd toch, want:
→ Vorig jaar werd in 1% van de onderzochte injectienaalden van Terumo lijm gevonden (percentage dat vlgs getuigenissen van klokkenluiders hoger uitvalt). Ook bij naalden van ANDERE fabrikanten is lijm aangetroffen, eveneens 1%. Volgens experts in EenVandaag is dat schadelijk en men weet NIET exact wat er precies in het lichaam gebeurt als de lijm direct in de bloedbaan komt.
Het RIVM stelt dat formaldehyde volgens de 'biocidenwet' kankerverwekkend is, hetgeen door de WHO bevestigd is, echter hetzelfde RIVM stelt dat formaldehyde in vaccins GEEN probleem voor de gezondheid oplevert...

* Reclameoffensief HPV-vaccin: Op het juiste moment, want in maart beginnen de volgende hpv-rondes... Uitzending RTL: Hans van Vliet (RIVM), 'bijwerkingen zijn er niet en dat verwachten we ook niet - die zien we eigenlijk ook nooit bij vaccins', zie vanaf 4:00 http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-nieuws-132237/448fa7a0-1229-3842-82f0-eb09dc630028
'Geen bijwerkingen bekend'? En dit dan? Bijwerkingen Cervarix (HPV-vaccin) gemeld bij Lareb (Nederlands bijwerkingscentrum):
Aantal meldingen: 382
Ernstig: 92
Definitie 'ernstig' volgens Lareb: bijwerkingen die aanleiding hebben gegeven tot (verlengde) ziekenhuisopname, aangeboren afwijkingen, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, een levensbedreigende situatie of overlijden.

* Activistische huisarts klaagt farmabedrijven aan (Hans van der Linde): De huisarts uit Capelle aan den IJssel is sinds jaar en dag de felste criticus van de farmaceutische industrie, die volgens hem patiënten veelvuldig gevaarlijke geneesmiddelen door de strot duwt, al dan niet met hulp van ‘omgekochte’ artsen. http://fd.nl/economie-politiek/1141003/activistische-huisarts-klaagt-farmabedrijven-aan

--------------------------------------------------------------
Industriële lobby

De Europese Commissie wil het omstreden middel glyfosaat - onkruidverdelger vooral bekend als bestanddeel van RoundUp - voor nog eens 15 jaar vergunnen (deze vervalt eind juni). Dat staat in het voorstel dat de Commissie vandaag aan het Parlement overmaakte. "Een regelrechte schande", noemt Bart Staes (Groen Europarlementslid) het, die twijfelt aan wiens kant de Commissie eigenlijk staat.

Vorig jaar nog toonde een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aan dat glyfosaat
waarschijnlijk kankerverwekkend is. "Met dit ontwerpbesluit negeert de Commissie gewoon het aspect volksgezondheid, en geeft ze voorrang aan de industriële lobby die trouwens heel agressief op dit dossier werkt," weet Staes. De wetenschappelijke resultaten van de WGO zijn van die aard dat ze moeten aanleiding geven tot een globaal moratorium op het gebruik van glyfosaat. De Commissie zou het voorzorgsbeginsel moeten inroepen.

"Zolang de producenten niet publiekelijk kunnen aantonen dat er geen schadelijke effecten zijn, moet glyfosaat verboden worden op de Europese markt." In Nederland heeft de Tweede Kamer al een verbod op glyfosaat gevraagd. Waarom kan dat niet in België? We roepen onze regering op niet mee te gaan in de perverse logica van de Commissie en tegen de goedkeuring van glyfosaat te stemmen op 7 maart."
http://www.bartstaes.be/nl-BE/artikel/persbericht/commissie-wil-vergunning-voor-glyfosaat-met-15-jaar-verlengen/26402
Noot: Glyfosaat volop in de belangstelling, maar waarom horen we bijna niets meer over de alarmkreten rondom de bijensterfte ten gevolge van de nog altijd toegestane neonicotinoïden? Een hele lijst van bestrijdingsmiddelen die bij vele gewassen worden gebruikt en allen giftig tot zeer giftig zijn voor de bijen. https://buckfastimker.wordpress.com/handigheidjes/lijst-giftige-middelen/

-----------------------------------------------------------------------------------------
Wetskennis

Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen.” Dat zou dan toch zeker moeten gelden voor onze Volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. De cruciale vraag is: Had de Tweede Kamer een aanbeveling nodig van de Nationale Ombudsman om de zittende Kinderombudsman te herbenoemen ? Het antwoord hierop is simpelweg: Nee !!

Nu doet zich het vreemde feit voor, dat alle partijen in de Tweede Kamer elkaar napraten, dat Dullaert “fantastisch” werk heeft verricht, maar dat de Tweede Kamer “helaas” niets kan doen omdat het een interne (personele) aangelegenheid van de Nationale Ombudsman is. (!?!) Inhoudelijk heeft niemand van de Tweede Kamer ons tot nu toe kunnen of willen uitleggen, waarom de bovengenoemde tekst niet meer van toepassing zou zijn.

Diederik Samson (PvdA): “Juist omdat de Nationale Ombudsman als onafhankelijk instituut (en de Kinderombudsman die daarbinnen valt) de overheid vrijuit moet controleren, hebben wij als Tweede Kamer zo min mogelijk zeggenschap over het beleid van de Ombudsman. Zo hebben we dat in de wet geregeld.”

Het gaat er dus niet om. of de Tweede Kamer iets kan. Want dat kan ze. Het gaat er om wat de Tweede Kamer WIL.Nu verschuilt zij zich achter de rug van de Nationale Ombudsman. Zoals gezegd: De Tweede Kamerleden praten bijna allemaal uit één mond.

Met de personeelsadvertentie voor de nieuwe Kinderombudsman die Van Zutphen afgelopen weekend in verschillende dagbladen plaatste, gaf hij Dullaert het genadeschot. En hoe. Van Zutphen liet weten op zoek te zijn naar ‘een krachtige persoonlijkheid’, ‘die zich met hart en ziel wil inzetten voor de rechten van de mens’, en die ‘onafhankelijk, innovatief en met élan’ zijn rol zou oppakken.

Op een pijnlijkere manier kon hij niet afscheid nemen van zijn rivaal.
Met zijn inzet de afgelopen jaren heeft Dullaert juist laten zien hoe naadloos hij in het geschetste profiel past. Niet voor niets werd hij nog maar een half jaar geleden door zijn Europese collega’s gevraagd ze voor te gaan in de strijd om kinderrechten. Vanuit zijn voorzittersrol wist hij volop de aandacht te trekken voor de Europese problematiek van vluchtelingenkinderen.

Ook die functie moet hij vanwege het besluit van Van Zutphen nu voortijdig neerleggen. En dat allemaal omdat die als Nationale Ombudsman gebruik wil maken van zijn ‘mogelijkheid om een eigen team samen te stellen’. De Dullaert-aanhangers kunnen wat Van Zutphen betreft brieven schrijven tot ze een ons wegen. Over zijn besluit valt niet te twisten, liet hij onlangs weten op de website van de Nationale Ombudsman.
‘U kunt hierover geen klacht indienen bij de Nationale Ombudsman of over de Nationale Ombudsman zelf klagen. Waarom niet? In de wet is bewust gekozen voor een Nationale Ombudsman die onafhankelijk is van welke instantie dan ook. Er is daarom ook geen externe onafhankelijke (klacht)instantie die toezicht houdt op de Nationale ombudsman.’

--------------------------------------------------------------------------------------
Dus toch

Te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten, elektriciteitskabels en andere bronnen in huis of op openbare plekken kunnen diverse gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid en zelfs kanker of Alzheimer veroorzaken. De beste manier om deze kwalen te behandelen en te voorkomen is de blootstelling aan EMV te verminderen, concludeert een internationale groep wetenschappers. Dit meldt de Stichting Kennisplatform Elektromagnetische Straling.

Zij hebben een nieuwe EMV-richtlijn geschreven voor de diagnose, behandeling en preventie van EMV gerelateerde gezondheidsproblemen. De groep stelt dat steeds meer wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat blootstelling aan EMV schadelijk is voor de mens. Niet alleen is de relatie met kanker, Alzheimer of onvruchtbaarheid aangetoond, artsen zouden ook bij onverklaarbare gezondheidsklachten vaker moeten zoeken naar EMV-blootstelling als mogelijke oorzaak.Door de groei van het aantal draadloze en mobiele telefoons, wifi-routers, zendmasten, bluetooth apparaten, elektrische apparatuur, kasten, kabels en leidingen is die blootstelling deze eeuw enorm toegenomen.

In hun EMV-richtlijn stellen de wetenschappers dat het voorkomen of verminderen van de blootstelling aan elektromagnetische velden de belangrijkste behandelmethode is. Dat betekent: alle EMV-bronnen verwijderen, thuis en op het werk, of de stekker eruit trekken. Dan kan het lichaam zich weer herstellen. Daarnaast geven ze aanbevelingen om de mate van EMV-blootstelling te meten, onder meer via vragenlijsten, en voor het afnemen van bloed-, urine en andere testen. Zij adviseren artsen dit soort klachten op dezelfde manier te behandelen als chronische multisysteemaandoeningen (CMI) zoals de ziekte van Lyme.
http://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/29492-smartphone-en-wifi-kunnen-mensen-ziek-maken.html

Noot: Standpunt van de Gezondheidsraad 'in de planning' voor april 2016: 'Op basis van de epidemiologische en dierexperimentele gegevens uit twee eerdere adviezen, aangevuld met recente informatie, trekt de Gezondheidsraad conclusies over de relatie tussen het gebruik van mobiele telefoons en de daarmee gepaard gaande blootstelling aan radiogolven en het risico op kanker'. https://www.gezondheidsraad.nl/nl/publicaties/verwachte-publicaties/mobiele-telefoons-en-kanker-deel-3-algemene-conclusies

----------------------------------------------------------------------------------------
Placebo-effect

Homeopathie is niet effectief bij verschillende ziekten. Onderzoekers stellen dat, buiten een placebo-effect, de behandeling geen waarneembare effecten teweegbrengt.

Wetenschapper Paul Glasziou, academicus aan de Bond University, bekeek 176 onderzoeken om te zien of homeopathie een geldige behandeling is, schrijft The Independent. De onderzoeker bekeek 176 individuele studies, die waren gericht op 68 verschillende ziektes. De conclusie van de wetenschapper was dat homeopathie niet effectiever is dan een placebo. Glasziou was opgelucht dat zijn onderzoek naar de effecten van homeopathie was afgerond. “Ik begon het onderzoek met een nieuwsgierige houding, maar ik verloor mijn interesse na het bekijken van alle studies die geen enkele waarneembare overtuigende effecten teweegbrachten.”
http://assistentensite.nl/2016/02/22/28215/

Noot: Jaarlijks sterven 194.500 Europeanen aan de medicijnen die hen hadden moeten genezen. Aantal slachtoffers homeopathie: n.v.t.
In Europa gebruiken 150 miljoen burgers CAM (Complementaire Alternatieve Geneeskunde).
Het aantal gebruikers van homeopathie in Nederland wordt geschat op 1½ miljoen.
* Antibeleid homeopathie Nederland: sinds juli 2012 is vermelding op homeopatische producten waarvoor bedoeld, verboden (als enige land in Europa).
* Antibeleid homeopathie België: Het KB-besluit van 2014 bepaalt dat homeopathie alleen bedreven mag worden door artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en die moeten naast hun gewone opleiding aan een universiteit of hogeschool nog een opleiding homeopathie gevolgd hebben. Het probleem is dat die opleidingen nog niet bestaan aan de universiteiten en hogescholen, en dat het er ook niet naar uitziet dat die er snel zullen komen.
*
Probeleid Zwitserland: Dit land neemt een krachtig standpunt in ten voordele van de homeopathie. De regering vergoedt dit nu via de nationale gezondheidszorgverzekering. In Zwitserland is de grondigste evaluatie van homeopathie uitgevoerd die ooit door een regeringsinstantie werd gedaan. Daaruit kwam naar voren dat homeopathie echt werkt.
*
Probeleid Portugal: in 2013 werd een wet aangenomen die niet alleen homeopathie, maar ook acupunctuur, chiropractie, fytotherapie, naturotherapie, osteopathie en traditionele chinese geneeskunde toestaat.

----------------------------------------------------------------------------------------
Lupineverbod?

Het ziet ernaar uit dat de teelt van lupine toch niet strafbaar wordt. De lupine-variant die als sierplant in tuinen wordt gebruikt, blijft echter wel gewoon ter discussie staan. Toch vreest LTO (Land- en Tuinbouworganisatie) dat het beleid ook de telers van de Europese lupine gaat raken.

De laatste weken is er een behoorlijke discussie ontstaan over de mogelijke uitbreiding van de lijst van invasieve soorten in Europa door Europese wetgeving die sinds 1 januari 2015 van kracht is. Lupine is één van de planten die mogelijk aan de lijst wordt toegevoegd, maar daarover is nu flink wat spraakverwarring ontstaan, zo constateert het Louis Bolk Instituut op haar website.
Het plantengeslacht bevat meer dan 100 soorten met uiteenlopende groeiwijzen. De vier soorten, waaarvan drie inheems zijn, die als veevoer of voor menselijke consumptie worden gebruikt, zijn eenjarig en vertonen in Noord-Europa geen invasief gedrag. Het instituut benadrukt dan ook dat de teelt van lupine voor diervoeding en menselijke consumptie niet ter discussie staat.

Daarentegen kan de uitkomst van de inventarisatie wel gevolgen hebben voor de overblijvende (dus meerjarige) soort, de vaste lupine, Lupinus polyphyllus. Deze lupine komt oorspronkelijk voor aan de westkust van Noord-Amerika en is sinds 1826 in Europa ingevoerd om als sierplant in tuinen te worden gebruikt.

LTO wijst erop dat wanneer dit voornemen tot wet verheven wordt, uiteindelijk het aspect van controle aan de orde komt. ‘Controleurs moeten dan onderscheid gaan maken tussen de Amerikaanse lupine en de Europese lupine (voor diervoeding en groenbemesting).
Daarmee dreigt het verbod van de Amerikaanse lupinesoort wel degelijk ook de telers van de Europese lupine te raken. Kortom, de stap naar een totaalverbod op de hele ‘familie lupine’ is klein’, zo vreest de woordvoerder.


----------------------------------------------------------------------------------------
Privacy in de praktijk

De privacy bij Nederlandse huisartspraktijken laat te wensen over. In de wachtkamers kunnen gesprekken tussen patiënten, artsen en doktersassistentes vaak letterlijk worden gevolgd, blijkt uit een onderzoek onder 6000 leden van de Consumentenbond.

Maar liefst zes op de tien ondervraagden luisterden mee met de gesprekken tussen patiënten en doktersassistentes. Ook konden bijna tweehonderd patiënten (3%) de gesprekken tussen de arts en andere patiënten goed verstaan.

Dat het niet best gesteld is met de privacy komt mede doordat de wachtkamer en de balie in veel huisartspraktijken in dezelfde ruimte zijn. Persoonsgegevens, klachten, medicijngebruik, diagnoses: veel privacygevoelige informatie wordt in het bijzijn van derden besproken, stelt de consumentenorganisatie.


-----------------------------------------------------------------------------------------
De vliegenmepper

In een nieuw advies waarschuwt de Hoge Gezondheidsraad (België) voor de gevaren van bestrijdingsmiddelen tegen insecten in huis. Het gaat vooral om insectensprays en verdampers voor in het stopcontact, maar ook om vlooienbanden voor huisdieren. Door de dieren te aaien kan ook de mens in contact komen met de insecticiden. Alles samen kunnen we zo meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan via voedsel.

Wie thuis insecticiden gebruikt, is doorgaans niet goed op de hoogte van de risico’ en draagt bovendien weinig of geen bescherming. Daarom is het volgens de experts beter om te werken met niet-chemische alternatieven zoals vliegenramen, muggenlampen, kleefstrips of een vliegenmepper.


------------------------------------------------------------------------------------------
Dodelijke farma (8)

Achste deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes uit het boek 'Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad' geschreven door Peter Gøtzsche.

Het thalidomide (softenon) schandaal

Toen een arts veertien gevallen van uiterst zeldzame aangeboren afwijkingen in verband bracht met het middel, dreigde farmaceutisch bedrijf Grünenthal hem gerechtelijk aan te klagen. Hoewel het bedrijf niet alleen wist van de aangeboren afwijkingen, maar ook nog een tweeduizend meldingen achterhield van ernstig en onomkeerbaar zenuwletsel, stuurde het toch een brief naar ongeveer 70 duizend Duitse artsen waarin het verklaarde dat thalidomide een veilig geneesmiddel was.

De daaropvolgende tien jaar bleef Grünenthal de arts die de waarschuwing had doen uitgaan achtervolgen. Een FDA-wetenschapper die weigerde thalidomide goed te keuren voor de Amerikaanse markt werd eveneens lastiggevallen en geïntimideerd, niet alleen door het bedrijf, maar ook door haar eigen bazen bij de FDA.

De rechtszaken rond thalidomide illustreren hoe immens machtig Big Pharma is. In de Verenigde Staten betaalde het bedrijf dat thalidomide distribueerde (hoewel het middel niet door de FDA was goedgekeurd) elke deskundige op het gebied van aangeboren afwijkingen, teneinde te voorkomen dat ze zouden getuigen voor de slachtoffers.

In Duitsland waren de rechtszaken een complete aanfluiting. De advocaten van het bedrijf voerden aan dat het niet onwettig was om letsel toe te brengen aan een fœtus, omdat die geen rechtspersoon was.

Niemand werd door een rechter schuldig bevonden, niemand werd persoonlijk verantwoorlijk gesteld en niemand ging de gevangenis in...


Nederlands ondertitelde boodschap van dr. Peter Gøtzsche, 'Big Pharma is georganiseerde misdaad': https://www.youtube.com/watch?v=q2wijy_RWbs

-------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
De wereld is een gevaarlijke plek om te leven.
Niet door de mensen die het kwade manifesteren,
maar door de mensen die er niets aan doen.
Albert Einstein (1879 – 1955), natuur- en wiskundige

In de kijker:
Gezonde lezingen: http://www.project7-blad.nl/page36.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: