3 mei 2016

ALEPH Weekoverzicht n° 208In de kijker:

* Onhandelbaar
* Prikkeltjes
* Sweetheart deals
* Binnenskamers
* Het sleepnet
* Open grenzen
* Brusselse paradox
* Fluitenkruid
* Zoete praatjes
* Slik je dat? (7)
* Even stilstaan

-------------------------------------------------------------------------------------------
Onhandelbaar

In de Belgische pers vorige week: ‘Het is niet de fout van het kind dat het onhandelbaar is. We krijgen steeds vaker de vraag om kinderen niet alleen binnen onze praktijk maar ook mee op school te begeleiden’, zegt de kinder- en jongerenpsycholoog Hannes Verdru. 'Ze praten voortdurend en lopen rond in de klas, maken spullen van andere kinderen kapot, zoeken ruzie, stellen zelf regels in plaats van ze te volgen. Onhandelbare kinderen kunnen ver gaan in het opeisen van aandacht. Maar om dat gedrag te corrigeren, is er meer nodig dan straf uitdelen. De oplossing zit in de samenwerking tussen ouders, school en begeleiders zodat alle neuzen in dezelfde richting staan.'

Bij wie ligt de fout dan wel volgens deze des-kundige? De ouders zo te horen en niet de complexe hedendaagse maatschappij met al die prikkels van buitenaf (straling wifi, ook op school, zoet- kleurstoffen en e-nummers in voeding/drankjes, enz)... Het zal nog heel wat tijd kosten voordat die neuzen dezelfde kant op wijzen...

‘Er komt veel stress uit de samenleving binnen in gezinnen. Ouders voelen zich niet altijd goed op hun werk, dreigen hun job kwijt te raken of hebben onderling ruzie. Ouders en kinderen kunnen door die stress soms minder verdragen, zeker als er ook nog eens sprake is van een echtscheiding. Kinderen voelen dat maar kunnen aan de schoolpoort niet zomaar de knop omdraaien en vergeten wat er thuis leeft.'

-------------------------------------------------------------------------------------------
Prikkeltjes

* Vaxxed in Nederland?!: nieuw fb-initiatief om de film van Andrew Wakefield, producer Del Bigtree en hun team OOK naar Nederland te krijgen (documentaire die het verband laat zien tussen vaccins en autisme en intussen wereldwijd al heel wat stof heeft doen opwaaien - pers/tv/Robert De Niro/uitverkochte bioscoopzalen in de US). Sluit je aan bij deze groep (even aanmelden) en nodig anderen uit om de boodschap te verspreiden: https://www.facebook.com/groups/1721192928163587/

* Voortschrijdend inzicht (?): 'Een griepvaccinatie zou vier keer zo effectief zijn wanneer deze 's ochtends tussen 9.00 en 11.00 uur wordt toegediend.' (En dan binnenkort nog de op de plank liggende gordelroos- en longontstekingvaccins erbij. En dan allemaal tegelijk tussen 9 en 11...). http://www.bbc.com/news/health-36105275

* Conclusie Canadese studie 2006-2014 HPV-vaccin: 10% van de jonge Canadese vrouwen (meisjes vanaf 9jr) belanden binnen 42 dagen nà vaccinatie met ernstige bijwerkingen op de eerste hulp. De gezondheidsautoriteiten vinden dit percentage 'heel normaal' en zelfs laag in verhouding met het aantal gemelde bijwerkingen van andere vaccins. En dan betreft het hier alleen nog maar Canada...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sweetheart deals

Vorige week begon in Luxemburg een proces dat niet zou mogen plaatsvinden. Voor de rechtbank staan klokkenluiders en een journalist terecht wegens LuxLeaks, dus wegens het lekken van informatie over hoe multinationals "sweetheart deals" sloten met Luxemburg. In plaats van dat degene die belastingen ontduikt wordt aangepakt, worden zij die het algemene belang verdedigen strafrechtelijk vervolgd. Zie daar de metafoor voor wat er misloopt in de Europese Unie, met dank aan zichzelf verrijkende elites.

Antoine Deltour, LuxLeaks klokkenluider en ex-medewerker van de consultancyfirma PwC, pleitte zichzelf en zijn twee kompanen vrij bij de start van hun proces. De drie worden beschuldigd van het uitlekken van 28.000 pagina's vertrouwelijke documenten over de 548 fiscale voorkeursbehandelingen van zeker 340 multinationals via Luxemburg. Net als Deltour riskeert ook de Franse journalist Edouard Perrin, die als eerste over de zaak berichtte in mei 2012, enkele jaren gevangenisstraf. Het proces is van groot belang en overstijgt het lot van de individuele klokkenluider of journalist.

Wat minstens even schandalig is, is het feit dat een meerderheid van het Europees Parlement op 14 april jongstleden akkoord ging met de Trade Secrets directive, een nieuwe Europese wet die bedrijfsgeheimen beter zou moeten beschermen. Het is aan bedrijven om te bepalen wat een bedrijfsgeheim is en zij die menen die te mogen onthullen, zullen moeten kunnen aantonen dat dat gebeurde in het algemeen belang.

Het resultaat is evenwel dat het hierdoor voor klokkenluiders moeilijker wordt om misstanden als LuxLeaks aan te kaarten. Terwijl net klokkenluiders de afgelopen tijd essentieel waren voor onthullingen over sjoemelende autofabrikanten en belastingontwijkende multinationals. Zij verdienen bescherming in plaats van straf.


Noot: de Franse pers meldde daarnaast dat deze klokkenluiders/journalisten maar liefst 10 jaar cel en 1 miljoen euro boete riskeren voor het naar buiten brengen van de Luxleaks Papers...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binnenskamers

Kamerleden worden in het Tweede Kamergebouw in Den Haag blootgesteld aan een te hoge dosis elektromagnetische straling, zo blijkt uit onderzoek. Daarom lopen ze een verhoogd risico op gezondheidsklachten, zoals onvruchtbaarheid, diabetes, Alzheimer en kanker. Ook de kinderen van politici en ambtenaren lopen gevaar omdat direct onder twee zendmasten op het dak van de Tweede Kamer een kinderdagverblijf is gevestigd.

,,De Nederlandse veiligheidsnorm kijkt alleen naar de opwarmingseffecten op het lichaam, terwijl uit duizenden wetenschappelijk publicaties blijkt dat straling ook allerlei biologische processen beïnvloedt," legt Peter van der Vleuten van het kenniscentrum uit.

Van der Vleuten is ook bezorgd over het kinderdagverblijf in het Tweede Kamergebouw. ,,Dat zit direct onder twee zendmasten. Dat is vragen om problemen," stelt hij. Hij wijst op wetgeving in Frankrijk, waar sinds vorig jaar het gebruik van wifi in de kinderopvang verboden is vanwege de elektromagnetische straling. Van der Vleuten heeft de Kamerleden geïnformeerd over het onderzoek, maar nauwelijks reactie gekregen. ,,Struisvogelgedrag," noemt hij dat. ,,Hun eigen gezondheid en dat van hun kinderen is in het geding en dan nog steken ze hun kop in het zand."

Blootstelling aan elektromagnetische straling wordt wereldwijd in verband gebracht met allerlei gezondheidsklachten zoals elektrohypersensitiviteit (EHS), slapeloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, nervositeit en concentratieproblemen. Maar ook met onvruchtbaarheid en neurodegeneratieve aandoeningen als Alzheimer. Het Internationale Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in 2011 dat zendsignalen van mobiele telefoons mogelijk kankerverwekkend zijn.

De wetenschappers brengen de verhoogde blootstelling ook in verband met de explosieve stijging van astma, allergie en ADHD onder kinderen en burn-outklachten onder werknemers. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt verder dat laag frequente magnetische velden de kans op leukemie vergroten.
https://www.perssupport.nl/persbericht/98986/gezondheid-tweede-kamerleden-in-gevaar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Het sleepnet

Minister Plasterk zet vol in op het invoeren van een sleepnet voor de communicatie van burgers. Dat blijkt uit het aan de Volkskrant gelekte Wetsvoorstel op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Daarmee negeert het kabinet de breed gedragen fundamentele kritiek op het sleepnet. Bits of Freedom vindt dat onschuldige mensen niet afgetapt mogen worden en wil dat deze bevoegdheid van tafel gaat.

De minister heeft ervoor gekozen om ondanks de overweldigende kritiek zijn plannen voor een sleepnet over de communicatie van onschuldige burgers door te zetten. Uit een analyse van Bits of Freedom blijkt dat er in het wetsvoorstel niets is gedaan met de kritiek op het sleepnet. De wijzigingen zijn vooral cosmetisch van aard. Het is de bedoeling om communicatieverkeer langdurig te onderscheppen waarna de geheime diensten de binnengesleepte informatie kunnen doorzoeken naar mogelijke sporen. Dat betekent dat er ontzettend veel gegevens van onschuldige burgers verzameld en geanalyseerd kunnen worden. 

Daarnaast wordt het in de nieuwe wet mogelijk om onschuldige burgers te hacken om bij een target terecht te komen. Dat is een onaanvaardbaar privacy- en beveiligingsrisico voor de gewone internetter. Ook mogen grote hoeveelheden gegevens van Nederlandse burgers overgedragen worden aan buitenlandse diensten, zonder dat de Nederlandse diensten die informatie eerst zelf beoordeeld hebben. Daarmee geeft de Nederlandse overheid gegevens van nietsvermoedende Nederlandse burgers door aan buitenlandse overheden, zonder dat daar een goede reden voor is.https://www.bof.nl/2016/04/29/persbericht-plasterk-zet-vol-in-op-invoeren-sleepnet/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Open grenzen

Het TTIP-verdrag opent onze grenzen voor Amerikaans voedsel. De gemiddelde kostprijs van vlees en eieren uit de VS is 15 tot 25 procent lager dan in de EU. Onze kiloknallers zijn er niks bij. Daardoor kan TTIP Europese boeren in grote problemen brengen. Hoe is dat prijsverschil te verklaren en wie betaalt daarvoor de rekening?

Op dit moment is de import van Amerikaans voedsel naar de EU beperkt, door tarieven en quota. TTIP zou die grotendeels kunnen schrappen. Onze boeren moeten dan nog steeds produceren volgens Europese regels, maar Amerikaanse boeren mogen voor onze markt produceren volgens hun eigen lagere standaarden. Dat vinden wij oneerlijke concurrentie.

In de VS is het gebruik van groeihormonen in de veehouderij de normaalste zaak van de wereld. Ze gebruiken bijvoorbeeld ractopamine voor varkens en runderen, dat de spiermassa van dieren bevordert en het vetgehalte vermindert en Monsanto's BST voor een hogere productie van vlees en melk van runderen.
In de VS worden alle bestrijdingsmiddelen toegelaten, totdat bewezen is dat een stof schadelijk is. Het gevolg is dat in de VS 82 bestrijdingsmiddelen worden toegelaten, die in de EU verboden zijn. Hierbij zitten stoffen die bewezen kankerverwekkend, hormoonverstorend of extreem toxisch zijn volgens de WHO classificatie. De normen voor gifresten op groente en fruit zijn in de VS een stuk ruimer. Het verschil kan oplopen tot een factor 400.

De federale overheid heeft géén wetten om het welzijn van dieren in de veehouderij en bij veetransport te beschermen. Er zijn alleen beperkte regels voor slachthuizen. Een aantal staten hebben wel beleid voor de bescherming van dierenwelzijn.

Onze boeren zullen de concurrentie met Amerika niet aankunnen en de productie zal verschuiven naar de andere kant van de oceaan. Eerlijk en duurzaam voedsel krijg je alleen als je een eerlijke prijs betaalt.
https://milieudefensie.nl/ttip/nieuws/ttip-kiloknallers-prijs-infographic

Uitgelekte documenten: Voor het eerst ligt een groot deel van de TTIP-onderhandelingsdocumenten op straat. 250 pagina’s aan waardevolle informatie, verzameld door Greenpeace: http://ttip-leaks.org/

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brusselse paradox

Het Brussels Gewest verbiedt het gebruik van de waarschijnlijk kankerverwekkende stof glyfosaat die gebruikt wordt in een groot aantal herbiciden. Op 18 en 19 mei zal de Europese Commissie beslissen over de verlenging van de handelsvergunning voor deze stof.

Op 14 april heeft het Brussels Gewest het gebruik verboden van producten die glyfosaat bevatten. Tegen de zomer mogen de herbiciden dus niet meer gebruikt worden in parken en tuinen in Brussel. De Brusselse regering acht immers dat er voldoende zorgwekkende resultaten bestaan die een verbod rechtvaardigen. Paradoxaal genoeg is de verkoop van deze producten nog steeds toegestaan. Deze laatste valt immers onder federale bevoegdheid en dus niet onder de verantwoordelijkheid van het Gewest. Kopen ja, gebruiken nee. Een echte hersenbreker...

Het ECHA (Europees Agentschap voor Chemische Stoffen), een agentschap van de Europese Unie, zou moeten overgaan tot de classificatie van deze stof (kankerverwekkend of niet), maar zal dat niet vóór 2017 doen. Het is dan ook zonder rekening te houden met die toekomstige classificatie dat de Europese Commissie een beslissing zal moet nemen tegen half mei. Aanvankelijk was de Commissie van plan om de vergunning voor de stof te verlengen voor 15 jaar, maar nu zou er nog sprake zijn van 10 jaar. Wat wij betreuren, want wij pleiten voor een totaal verbod. Laten we dus tot half mei wachten om te zien welke kant de Commissie opgaat.
http://www.test-aankoop.be/woning-energie/doehetzelf-tuin/nieuws/schadelijke-herbicide-dreigt-nieuwe-europese-licentie-te-krijgen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Fluitenkruid

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft zijn excuses aangeboden aan de Groningse wetenschappers achter het kruidenproject Phytosana. Dit Nederduitse project wil geneeskrachtige kruiden toepassen in medicijnen, cosmetica en voedingssupplementen.

Kruiden? Dat riekt naar kwakzalverij, meenden de antikwakkers, die stevige taal nooit schuwen en in eerste instantie fel tekeer gingen tegen Phytosana. Erevoorzitter
Cees Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij kondigde aan professor Wim Quax van de Rijksuniversiteit Groningen voor te dragen voor de jaarlijkse kwakzalversprijs en sprak van ’dubieuze’ betrokken partijen en ’verspilling van overheidsgeld’. Quax reageerde meteen en Renckens ging over tot een voor de antikwakkers unieke stap: “We hebben wellicht iets te snel geoordeeld. Sorry daarvoor.”

Ze zaten fout, liet Quax weten. “Ze zijn niet op de hoogte. Etoposide is een erkend middel op basis van podofyllotoxine, uit fluitenkruid, en dat wordt in een ziekenhuis als het UMCG volop voorgeschreven bij chemotherapie. We hoeven geen extra dier-en patiëntenonderzoek te doen want dat is al lang gebeurd. Het is een erkend geneesmiddel.

Dat erkennen de bestuursleden van de antikwakvereniging uiteindelijk ook. “Mijn verdachtmaking van kwakzalverij is wel begrijpelijk maar niet juist”, zegt Stalpers. “Ik bied mijn excuus aan professor Quax aan; ik heb geen reden aan zijn integriteit te twijfelen.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoete praatjes

Fabrikanten vervangen de suiker in hun producten geregeld door zoetstoffen. Toch is dat wellicht niet beter voor u, al laten verpakkingen anders uitschijnen door het gebruik van foto's van stevia om de producten natuurlijker te doen lijken. Claims zoals "suikervrij" en "zonder toegevoegde suikers" verdoezelen ook al eens de aanwezigheid van zoetstoffen.

Suikers op zich vormen geen probleem. Pas bij overmatig gebruik kunnen ze de gezondheid schaden. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert echter om maximaal 5 % van de totale dagelijks opgenomen energie te halen uit toegevoegde suikers in bv. koekjes, frisdrank... Voor vrouwen is dat gemiddeld 25 gram, voor mannen 31 gram. Ongeveer de helft van wat we in werkelijkheid consumeren. Heel wat Belgen nemen daarom hun toevlucht tot andere zoetende stoffen.

Het etiket van producten kan echter geregeld een foute indruk wekken. Er wordt bijvoorbeeld groot uitgepakt met claims zoals “zonder toegevoegde suikers”, “suikervrij” … terwijl de wettelijk verplichte benaming “met zoetstoffen” meestal slechts in kleine letters te vinden is.
http://www.test-aankoop.be/voeding/voedingsmiddelen/nieuws/zoetstoffen-zijn-niet-beter-dan-suiker

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Slik je dat? (7)

Een serie fragmenten/quotes uit het boek Slik je dat? van Joanna Blythman.

Water

Toen ik aan mijn onderzoek voor dit boek begon, vond ik kant-en-klaar vlees nog steeds een raadsel, juist omdat de vorm, textuur en smaak ervan zo anders was dan wat ik zelf klaarmaakte. Op de eerste plaats vond ik het raar dat het altijd een bepaalde glans had, die me deed denken aan de plasjes benzine en water op de vloer van een benzinestation. Als ik zelf vlees bereid, verdwijnt die oorspronkelijke glans: het resultaat is eerder mat dan glimmend en er ontstaan verschillende kleuren. Het ene deel is roze, het andere veel donkerder. Ook de textuur vond ik een raadsel. Mijn vlees krijgt nooit de glibberige vochtigheid en veerkracht van gaar fabrieksvlees, en bij andere mensen is dat net zo.

Ik ontdekte al gauw dat de kenmerkende eigenschappen van al die kant-en-klare soorten vlees te danken zijn aan de grenzenloze creativiteit, technische kennis en pure gierigheid van voedselchemici. Zij moeten van een varkensoor (soms letterlijk) een zijden beurs maken. Dat doen ze door vlees en vis met behulp van water – veel water- te herschikken tot iets oneindig winstgevenders. Waarom met water? Water is goedkoop; vlees en vis zijn duur. De economische logica van het kostenmanagement, zoals het bij de voedselfabrikanten heet, is duidelijk. Waarom zou je vlees verkopen als ook water veel oplevert?

Toen The Guardian in 2013 onthulde dat grote supermarkten volmaakt legaal diepgevroren kipfilet met 18 procent toegevoegd water verkochten, rekende de krant voor dat de consument dus € 0,90 voor een kilo water betaalde. De Daily Mail pleegde daarna een vervolgonderzoek en kwam nog veel hoger uit: ruim € 2. Je betaalt op die manier veel voor het water bij je maaltijd...

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Even stilstaan

Wekelijks nadenkertje:
Definitie van het sneeuwbaleffect: 'De benaming voor een situatie waarin een gebeurtenis zichzelf steeds verder versterkt, te vergelijken met een sneeuwbal die bij het bergafwaarts rollen steeds groter wordt en steeds sneller naar beneden rolt.'

In de kijker:
Gezond verstand lezingen: http://www.project7-blad.nl/page28.html

Voorgaande afleveringen van de Aleph zijn in te zien op http://alephinformeert.blogspot.fr
Wanneer je de wekelijkse Aleph niet meer wenst te ontvangen, graag een kort mailtje naar
annabelle1946@hotmail.fr

"Aleph" staat voor het begin, de oorsprong van alle dingen.

Geen opmerkingen: